Oferujemy:

MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring płatności to wczesna i skuteczna odpowiedź na nieterminowe dokonywanie płatności. Na tym etapie szczególnie ważne jest to, że działania mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na komunikatach sms i e-mail oraz kontaktach telefonicznych mającym na celu utrzymanie relacji.

Istotny jest fakt, że ten etap charakteryzuje się wysoką skutecznością.

PROCES POLUBOWNY

Odzyskiwanie należności na etapie polubownym stanowi główny profil naszej działalności.

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań indywidualnie dopasowany dla każdego klienta.

Przemyślane, odpowiednio zaplanowane i przetestowane działania windykacyjne prowadzimy ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

W trakcie procesu polubownego kładziemy duży nacisk na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Dłużników obsługuje wykfalifikowany i doświadczony zespół negocjatorów windykacyjnych.

Możemy pochwalić się kompleksowymi raportami dla klientów lub możliwość integrację systemów informatycznych Winkoru a klienta.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ścisła współpraca z Kancelaria Adwokacka Adw. Anna Matyji-Sławińskiej, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych.

Sprawy dłużników, którzy nie wykorzystają etapu polubownego do spłaty zaległości wierzyciel może skierować na drogę sądową. W ramach tego procesu Kancelaria AMS oferuje:

  • Weryfikacja dokumentów
  • Przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
  • Sporządzanie pism procesowych
  • Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania sądowego i komorniczego
  • Aktywny nadzór nad przebiegiem postepowania.

Szczegółowy zakres świadczonych przez Kancelarię usług można znaleźć na stronie internetowej: http://ams-kancelaria.pl/

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

współpraca z doświadczoną kancelarią komorniczą

  • Wszczęcie postępowań egzekucyjnych
  • Reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego.
  • Prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny.
  • Ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postepowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów biznesowych.
  • Reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

© 2017 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 02-670. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.