Oferujemy:

MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring płatności to wczesna i skuteczna odpowiedź na nieterminowe dokonywanie płatności. Na tym etapie szczególnie ważne jest to, że działania mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na komunikatach sms i e-mail oraz kontaktach telefonicznych mających na celu utrzymanie relacji, a w konsekwencji odzyskiwanie należności.
Istotny jest fakt, że ten etap charakteryzuje się wysoką skutecznością.

PROCES POLUBOWNY

Odzyskiwanie należności na etapie polubownym stanowi główny profil naszej działalności.
Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres czynności przedsądowych indywidualnie dopasowanych dla każdego klienta. Przemyślane, odpowiednio zaplanowane i przetestowane działania windykacyjne prowadzimy ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Możemy pochwalić się kompleksowymi raportami dla klientów, a także możliwością integracji systemów informatycznych Winkoru i klienta.
W trakcie procesu polubownego kładziemy duży nacisk na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Dłużników obsługuje wykwalifikowany i doświadczony zespół negocjatorów windykacyjnych – wpływa to na skuteczność odzyskiwania należności.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ściśle współpracujemy z Kancelarią Adwokacką Adw. Anny Matyi-Sławińskiej. Dlatego w sytuacji, gdy nie jest możliwe odzyskiwanie należności drogą polubowną, kierujemy sprawę na drogę sądową.

W ramach tego procesu Kancelaria AMS oferuje:

  • weryfikację dokumentów
  • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
  • sporządzanie pism procesowych
  • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania sądowego i komorniczego
  • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania.

Szczegółowy zakres świadczonych przez kancelarię usług można znaleźć na stronie internetowej: http://ams-kancelaria.pl/

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Nasza firma współpracuje także z kancelarią komorniczą. Dlatego możemy zaoferować wsparcie w odzyskiwaniu należności również w postępowaniu egzekucyjnym. W tym zakresie oferujemy takie czynności jak:

  • wszczęcie postępowań egzekucyjnych
  • reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego
  • prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny
  • ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postępowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów biznesowych
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

 

© 2017 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 02-670. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.