Windykacja

Windykacja należności

Niezapłacone należności to problem wielu przedsiębiorców – zarówno w roli dłużników, jak i wierzycieli. Jeśli na dodatek trudno o znalezienie porozumienia, konieczne jest podjęcie stanowczych kroków. Odzyskanie należności odbywa się na kilka sposobów, a każdy z nich różni się środkami, jakie pozwalają doprowadzić sprawę do końca. Nasza firma windykacyjna stosuje różne metody na odzyskanie należności. W pierwszej kolejności sięgamy po monitoring i windykację polubowną. Jeśli one zawodzą, wspólnie z klientem wkraczamy na drogę sądową lub egzekucyjną. Każdą z czynności prezentujemy pokrótce poniżej:

MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring płatności to wczesna i skuteczna odpowiedź na nieterminowe dokonywanie płatności. Na tym etapie szczególnie ważne jest to, że działania mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na komunikatach sms i e-mail oraz kontaktach telefonicznych mających na celu utrzymanie relacji, a w konsekwencji odzyskiwanie należności.
Istotny jest fakt, że ten etap charakteryzuje się wysoką skutecznością.

PROCES POLUBOWNY

Odzyskiwanie należności na etapie polubownym stanowi główny profil naszej działalności.
Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres czynności przedsądowych indywidualnie dopasowanych dla każdego klienta. Przemyślane, odpowiednio zaplanowane i przetestowane działania windykacyjne prowadzimy ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Możemy pochwalić się kompleksowymi raportami dla klientów, a także możliwością integracji systemów informatycznych Winkoru i klienta.
W trakcie procesu polubownego kładziemy duży nacisk na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Dłużników obsługuje wykwalifikowany i doświadczony zespół negocjatorów windykacyjnych – wpływa to na skuteczność odzyskiwania należności.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ściśle współpracujemy z Kancelarią Adwokacką adw. Anny Matyi-Sławińskiej. Dlatego w sytuacji, gdy nie jest możliwa polubowna windykacja długu, kierujemy sprawę na drogę sądową. Działania podejmowane na tym etapie mają na celu doporowadzenie do uzyskania dla wierzyciela sądowego tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty, wyroku), zobowiązującego dłużnika do wykonania dochodzonego roszczenia. Oznacza to, że dłużnik zostaje w sposób prawny zobowiązany do spłaty długu w terminie narzuconym w orzeczeniu sądu. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który może następnie stanowić podstawę do wszczęcia i prowadzenia przeciwko  dłużnikowi egzekucji przez komornika w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, gdy dłużnik nie wykona zasądzonego w nim roszczenia wierzyciela.

W ramach tego procesu Kancelaria AMS oferuje:

 • weryfikację dokumentów
 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania sądowego i komorniczego
 • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania.

Szczegółowy zakres świadczonych przez kancelarię usług można znaleźć na stronie internetowej: http://ams-kancelaria.pl/

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Nasza firma współpracuje z kancelarią komorniczą. Dlatego możemy zaoferować wsparcie w odzyskiwaniu należności również w postępowaniu egzekucyjnym. Kontakt między wierzycielem a dłużnikiem zostaje przekazany do współpracującego z nami komornika, który zajmuje się nadzorowaniem egzekucji. Należy przy tym pamiętać, że odzyskiwanie należności w tej postaci dokonuje się najczęściej środkami przymusu. Oznacza to, że komornik poprzez egzekucję pozyskuje środki niezbędne do spłaty długu u wierzyciela. Odbywa się to głównie poprzez zajęcie majątku dłużnika. W tym zakresie oferujemy takie czynności jak:

 • wszczęcie postępowań egzekucyjnych
 • reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego
 • prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny
 • ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postępowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów biznesowych
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

Windykacja polubowna

Jesteśmy po to, by nasza wiedza ekspercka i doświadczenie mogły wspierać Państwa w znalezieniu najskuteczniejszych metod odzyskania należności od dłużnika. W pierwszej kolejności stawiamy na przedsądowe postępowanie mające na celu nakłonienie dłużnika do spłaty długu w sposób dogodny dla obu stron. Jest to metoda, która pozwala w sposób spokojny, rzeczowy, szybki i bez kłopotów doprowadzić do porozumienia.

Windykacja polubowna, to pozasądowa forma dochodzenia roszczeń od dłużników, realizowana przy użyciu środków dopuszczalnych na tym etapie sprawy przez obowiązujące przepisy. Obejmuje takie czynności, jak nawiązanie kontaktu z osobą zadłużoną – zarówno drogą telefoniczną, mailową, jak i listowną, a także wypracowanie realnego harmonogramu spłat. Pozwala to uniknąć dalszego naliczania odsetek, a także skierowania sprawy na drogę sądową. Na windykację polubowną składają się również spotkania z dłużnikami, opierające się na mediacji. Wspólnie staramy się znaleźć dogodne rozwiązanie, które umożliwi spłatę należności w dogodnym terminie. Doprowadzamy do uzyskania kompromisu między dłużnikiem a wierzycielem, działając na korzyść obu stron. Spłata należności w postaci rat lub ustalenie harmonogramu spłat to tylko niektóre proponowane rozwiązania.

Windykacja polubowna stanowi jedno z zalecanych postępowań, które może uchronić dłużnika oraz wierzyciela przed wejściem na drogę sądową – znacznie trudniejszą niż mediacje oraz monitowanie dłużnika. Doprowadzenie do spłaty należności drogą polubowną to rekomendowana przez nas metoda windykacji proponowana naszym Klientom.

Przedstawiamy kilka porad, które będą przydatne w przypadku pojawienia się zaległych zobowiązań finansowych:

 1. 1. Jeśli dostaniesz od nas pismo, oznacza to, że naszym klientem jest Twój wierzyciel. Dokładnie zapoznaj się z treścią pisma. Pamiętaj o zachowaniu spokoju – dług to problem, który może spotkać każdego. Ważne jest jednak, by nie unikać odpowiedzialności – windykacja polubowna pomoże uniknąć dalszych problemów, z jakimi wiązałoby się skierowanie sprawy na drogę sądową.
 2. 2. Skontaktuj się z nami – w piśmie znajdziesz szczegóły dotyczące kontaktu. Zadzwoń do nas jak najszybciej, w ramach windykacji polubownej wspólnie ustalimy najlepsze rozwiązanie, np. rozłożenie zobowiązania na dogodne dla Ciebie raty. Postaramy się wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.
 3. 3. Regularnie spłacaj raty i nie przerywaj z nami współpracy – tylko w ten sposób możesz szybko zakończyć sprawę bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Pamiętaj, że proponowane przez nas rozwiązania służą m.in. polubownemu rozpatrzeniu sprawy i ułatwieniu Ci spłaty zobowiązań. Windykacja polubowna to najłagodniejszy i najkorzystniejszy dla Ciebie sposób na spłatę wierzyciela!

Windykacja w branży fitness

Według danych European Health & Fitness Market 2016 opracowanych przez Deloitte wynika, że w Polsce obecnie korzysta z klubów fitness 2,77 ml osób, co stanowi 7,3% całej populacji.

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby osób, korzystających z usług obiektów fitness, jak również to, że korzystanie z usług tych odbywa się w przeważającej mierze w ramach umów na czas określony lub nieokreślony, branża ta stanowi istotny udział w rynku odzyskiwania należności w Polsce.

Obecnie prowadzimy windykację zaległości dla ponad 150 obiektów fitness w całej Polsce.

Windykacja przy zachowaniu jak najlepszych relacji jest naszym priorytetem.

SAM ZDECYDUJ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ OFERTA KORZYSTAJĄC Z SZEROKIEGO WACHLARZA MOŻLIWOŚCI:

 • okres przeterminowania płatności przekazywanych do Windykacji,
 • długość obsługi sprawy dłużnika na etapie polubownym,
 • rodzaj przekazywanych umów (aktywne, zakończone),
 • spłata zadłużenia online,
 • obsługa administracyjna umów członkowskich,
 • obsługa procesu reklamacji dłużników,
 • obsługa sprawy na etapie sądowym i egzekucyjnym.

© 2021 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 00-754. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.

Winkor sp. z o.o. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.

logo PFR