Windykacja w branży fitness

Według danych European Health & Fitness Market 2016 opracowanych przez Deloitte wynika, że w Polsce obecnie korzysta z klubów fitness 2,77 ml osób, co stanowi 7,3% całej populacji.

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby osób, korzystających z usług obiektów fitness, jak również to, że korzystanie z usług tych odbywa się w przeważającej mierze w ramach umów na czas określony lub nieokreślony, branża ta stanowi istotny udział w rynku odzyskiwania należności w Polsce.

Obecnie prowadzimy windykację zaległości dla ponad 150 obiektów fitness w całej Polsce.

Windykacja przy zachowaniu jak najlepszych relacji jest naszym priorytetem.

SAM ZDECYDUJ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ OFERTA KORZYSTAJĄC Z SZEROKIEGO WACHLARZA MOŻLIWOŚCI:

  • okres przeterminowania płatności przekazywanych do Windykacji,
  • długość obsługi sprawy dłużnika na etapie polubownym,
  • rodzaj przekazywanych umów (aktywne, zakończone),
  • spłata zadłużenia online,
  • obsługa administracyjna umów członkowskich,
  • obsługa procesu reklamacji dłużników,
  • obsługa sprawy na etapie sądowym i egzekucyjnym.

© 2021 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 00-754. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.

Winkor sp. z o.o. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.

logo PFR