Oferta

Obsługa posprzedażowa

Sprzedaż zawsze jest kluczowym czynnikiem sukcesu i dlatego wiele firm koncentruje się właśnie na tym dziale minimalizując znaczenie obsługi posprzedażowej, która ma ogromny wpływ na wizerunek firmy oraz budowanie bazy ambasadorów marki. W dobie wysoko rozwiniętej konkurencji klienci oczekują najwyższych standardów obsługi, a wręcz wyprzedzania ich potrzeb. Niezwłoczne, wyczerpujące odpowiedzi na pojawiające się pytania to podstawa działań posprzedażowych, budowania bazy lojalnych klientów i przywiązania do marki.

Ciągłe zmiany w przepisach narzucają nowe obowiązki i zmianę procedur u dostawców produktów i usług. W 2020 r. został wprowadzony na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązek informowania klientów o zbliżającym się terminie przejścia umowy terminowej na czas nieokreślony. Firmy działające w branży telekomunikacyjne są ustawowo zobligowane do zmiany procedur, ale szybko zostały one uznane również przez inne branże za dobre praktyki biznesowe wspierające budowanie wizerunku marki.

Winkor oferuje kompleksowe działania związane z obsługą klienta:

 • archiwizacja dokumentacji
 • obsługa infolinii
 • obsługa zgłoszeń mailowych, sms, live chat
 • obsługa poczty tradycyjnej
 • monitoring płatności
 • monitoring ważności kart w płatnościach rekurencyjnych
 • monitoring kończących się umów oraz przechodzących na czas nieokreślony
 • raportowanie najczęstszych i kluczowych problemów

Obsługa rozliczeń

Rozliczenia z klientami generują mnóstwo procedur operacyjnych i zwiększają zatrudnienie. Winkor zajmuje się kompleksową obsługą rozliczeń z klientami, począwszy od kompletacji dokumentów, rozliczeniami poleceń zapłaty i zleceń stałych, archiwizacją dokumentów oraz monitoringiem płatności. Decydując się na outsourcing rozliczeń, oszczędzają Państwo pieniądze i czas oraz mogą skupić się na rozwoju produktów i usług, pozostawiając utrzymanie płynności finansowej specjalistom Winkor.

Dzięki innowacyjnemu systemowi oraz możliwości integracji Winkor obsługuje zarówno dokumenty dostarczane w formie papierowej jak i sporządzane elektronicznie. Bezzwłoczne zgłaszanie braków w dokumentacji oraz monitoring płatności połączone z monitoringiem ważności kart płatniczych w płatnościach rekurencyjnych przekładają się na zmniejszone koszty związane z późniejszą obsługą posprzedażową oraz działaniami windykacyjnymi.


Utrzymanie klienta

Klienci odchodzą. Działania marketingowe czy promocyjna oferta konkurencji powodują migrację klientów i zmianę dostawcy produktów i usług. Pozyskanie nowego klienta zawsze generuje koszty, które można ograniczyć, prowadząc proces utrzymania klientów. Powierzając prowadzenie procesu utrzymania klientów Winkor mają Państwo pewność maksymalnego efektu, a firma może skupić się na rozwijaniu własnego produktu lub usługi.


Reklamacje

Sprawna i profesjonalna obsługa reklamacji na rynkach wysoce konkurencyjnych stanowią klucz do sukcesu każdej firmy. Wsłuchanie się w potrzeby i problemy klientów to podstawa rozwoju produktów i usług. Zadowolony klient, który widzi, że firma dostrzega jego potrzeby to nie tylko brak czarnego PR-u w przypadku komplikacji, ale również potencjalny lojalny klient i ambasador marki. Obsługa reklamacji przez Winkor to pewność, że klient otrzyma kompleksową, rzetelną odpowiedź, ale również cykliczne raportowanie przekładające się na wiedzę dla firmy o najczęściej pojawiających się problemach. Dzięki współpracy z renomowaną Kancelarią nawet trudniejsze reklamacje nie stanowią problemu.

Prowadzenie procesu reklamacji przez Winkor to zawsze:

 • profesjonalizm i zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta
 • szybka i kompleksowa reakcja na zgłoszenie klienta
 • regularne raportowanie
 • dbałość o relację z klientem oraz wizerunek firmy

Monitoring należności

Nieopłacone faktury stanowią nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej. Systematyczne prowadzenie monitoringu należności pomaga w utrzymaniu kontroli nad stanem finansów przedsiębiorstwa. Jest to wczesna i skuteczna odpowiedź na nieterminowe dokonywanie płatności.

Na tym etapie szczególnie ważne jest to, że działania zmierzające do odzyskiwania należności mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na przypomnieniu o płatności i kontaktach mających na celu utrzymanie relacji z klientem.

Etap ten charakteryzuje się wysoką skutecznością.


Windykacja

Niezapłacone należności to problem wielu przedsiębiorców. Jeśli dodatkowo trudno o znalezienie porozumienia z dłużnikiem, konieczne jest podjęcie bardziej stanowczych kroków. Odzyskanie należności odbywa się na kilka sposobów,  które różnią się  środkami, jakie pozwalają doprowadzić sprawę do końca. Jesteśmy po to, by nasza profesjonalna wiedza i doświadczenie mogły wspierać Państwa w znalezieniu najskuteczniejszych metod odzyskania należności od dłużnika.

ETAP POLUBOWNY

Proces windykacji polubownej obejmuje bardzo szeroki zakres czynności przedsądowych indywidualnie dopasowanych dla każdego Klienta. Przemyślane, odpowiednio zaplanowane i przetestowane działania windykacyjne prowadzimy przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań   informatycznych.  Dysponujemy modułem kompleksowego  raportowania dla Klientów, a także możliwością integracji systemów informatycznych Winkor i Klienta.
W trakcie procesu polubownego duży nacisk kładziemy na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Dłużników obsługuje wykwalifikowany i doświadczony zespół negocjatorów windykacyjnych, co wpływa na wysoką skuteczność odzyskiwania należności.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ściśle współpracujemy z Kancelarią Adwokacką adw. Anny Matyi-Sławińskiej. W przypadku  gdy polubowna windykacja długu nie przyniosła spłaty zobowiązania, sprawę kierujemy na drogę sądową. Działania podejmowane na tym etapie mają na celu doprowadzenie do uzyskania dla wierzyciela sądowego tytułu egzekucyjnego.

W ramach tego procesu Kancelaria oferuje:

 • weryfikację dokumentów
 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania sądowego i komorniczego
 • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

W przypadku braku odzyskania należności w trakcie postępowania sądowego windykacja długu zostaje przekazana do współpracujących z nami kancelarii komorniczych, które to zajmują się egzekucją zasądzonej wierzytelności. Należy przy tym pamiętać, że odzyskiwanie należności w tej postaci dokonuje się najczęściej środkami przymusu. Oznacza to, że komornik poprzez egzekucję pozyskuje środki niezbędne do spłaty długu dla wierzyciela. Odbywa się to głównie poprzez zajęcie majątku dłużnika, w celu zaspokojenia w pełni przysługującego mu roszczenia.

© 2021 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 02-670. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.