Oferta

Obsługa posprzedażowa

Sprzedaż zawsze jest kluczowym czynnikiem sukcesu i dlatego wiele firm koncentruje się właśnie na tym dziale minimalizując znaczenie obsługi posprzedażowej, która ma ogromny wpływ na wizerunek firmy oraz budowanie bazy ambasadorów marki. W dobie wysoko rozwiniętej konkurencji klienci oczekują najwyższych standardów obsługi, a wręcz wyprzedzania ich potrzeb. Niezwłoczne, wyczerpujące odpowiedzi na pojawiające się pytania to podstawa działań posprzedażowych, budowania bazy lojalnych klientów i przywiązania do marki.

Ciągłe zmiany w przepisach narzucają nowe obowiązki i zmianę procedur u dostawców produktów i usług. W 2020 r. został wprowadzony na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązek informowania klientów o zbliżającym się terminie przejścia umowy terminowej na czas nieokreślony. Firmy działające w branży telekomunikacyjne są ustawowo zobligowane do zmiany procedur, ale szybko zostały one uznane również przez inne branże za dobre praktyki biznesowe wspierające budowanie wizerunku marki.

Winkor oferuje kompleksowe działania związane z obsługą klienta:

 • archiwizacja dokumentacji
 • obsługa infolinii
 • obsługa zgłoszeń mailowych, sms, live chat
 • obsługa poczty tradycyjnej
 • monitoring płatności
 • monitoring ważności kart w płatnościach rekurencyjnych
 • monitoring kończących się umów oraz przechodzących na czas nieokreślony
 • raportowanie najczęstszych i kluczowych problemów

Obsługa rozliczeń

Rozliczenia z klientami generują mnóstwo procedur operacyjnych i zwiększają zatrudnienie. Winkor zajmuje się kompleksową obsługą rozliczeń z klientami, począwszy od kompletacji dokumentów, rozliczeniami poleceń zapłaty i zleceń stałych, archiwizacją dokumentów oraz monitoringiem płatności. Decydując się na outsourcing rozliczeń, oszczędzają Państwo pieniądze i czas oraz mogą skupić się na rozwoju produktów i usług, pozostawiając utrzymanie płynności finansowej specjalistom Winkor.

Dzięki innowacyjnemu systemowi oraz możliwości integracji Winkor obsługuje zarówno dokumenty dostarczane w formie papierowej jak i sporządzane elektronicznie. Bezzwłoczne zgłaszanie braków w dokumentacji oraz monitoring płatności połączone z monitoringiem ważności kart płatniczych w płatnościach rekurencyjnych przekładają się na zmniejszone koszty związane z późniejszą obsługą posprzedażową oraz działaniami windykacyjnymi.


Utrzymanie klienta

Klienci odchodzą. Działania marketingowe czy promocyjna oferta konkurencji powodują migrację klientów i zmianę dostawcy produktów i usług. Pozyskanie nowego klienta zawsze generuje koszty, które można ograniczyć, prowadząc proces utrzymania klientów. Powierzając prowadzenie procesu utrzymania klientów Winkor mają Państwo pewność maksymalnego efektu, a firma może skupić się na rozwijaniu własnego produktu lub usługi.


Reklamacje

Sprawna i profesjonalna obsługa reklamacji na rynkach wysoce konkurencyjnych stanowią klucz do sukcesu każdej firmy. Wsłuchanie się w potrzeby i problemy klientów to podstawa rozwoju produktów i usług. Zadowolony klient, który widzi, że firma dostrzega jego potrzeby to nie tylko brak czarnego PR-u w przypadku komplikacji, ale również potencjalny lojalny klient i ambasador marki. Obsługa reklamacji przez Winkor to pewność, że klient otrzyma kompleksową, rzetelną odpowiedź, ale również cykliczne raportowanie przekładające się na wiedzę dla firmy o najczęściej pojawiających się problemach. Dzięki współpracy z renomowaną Kancelarią nawet trudniejsze reklamacje nie stanowią problemu.

Prowadzenie procesu reklamacji przez Winkor to zawsze:

 • profesjonalizm i zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta
 • szybka i kompleksowa reakcja na zgłoszenie klienta
 • regularne raportowanie
 • dbałość o relację z klientem oraz wizerunek firmy

Monitoring należności

Nieopłacone faktury stanowią nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej. Systematyczne prowadzenie monitoringu należności pomaga w utrzymaniu kontroli nad stanem finansów przedsiębiorstwa. Jest to wczesna i skuteczna odpowiedź na nieterminowe dokonywanie płatności.

Na tym etapie szczególnie ważne jest to, że działania zmierzające do odzyskiwania należności mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na przypomnieniu o płatności i kontaktach mających na celu utrzymanie relacji z klientem.

Etap ten charakteryzuje się wysoką skutecznością.


Windykacja

Niezapłacone należności to problem wielu przedsiębiorców. Jeśli dodatkowo trudno o znalezienie porozumienia z dłużnikiem, konieczne jest podjęcie bardziej stanowczych kroków. Odzyskanie należności odbywa się na kilka sposobów,  które różnią się  środkami, jakie pozwalają doprowadzić sprawę do końca. Jesteśmy po to, by nasza profesjonalna wiedza i doświadczenie mogły wspierać Państwa w znalezieniu najskuteczniejszych metod odzyskania należności od dłużnika.

ETAP POLUBOWNY

Proces windykacji polubownej obejmuje bardzo szeroki zakres czynności przedsądowych indywidualnie dopasowanych dla każdego Klienta. Przemyślane, odpowiednio zaplanowane i przetestowane działania windykacyjne prowadzimy przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań   informatycznych.  Dysponujemy modułem kompleksowego  raportowania dla Klientów, a także możliwością integracji systemów informatycznych Winkor i Klienta.
W trakcie procesu polubownego duży nacisk kładziemy na nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Dłużników obsługuje wykwalifikowany i doświadczony zespół negocjatorów windykacyjnych, co wpływa na wysoką skuteczność odzyskiwania należności.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ściśle współpracujemy z Kancelarią Adwokacką adw. Anny Matyi-Sławińskiej. W przypadku  gdy polubowna windykacja długu nie przyniosła spłaty zobowiązania, sprawę kierujemy na drogę sądową. Działania podejmowane na tym etapie mają na celu doprowadzenie do uzyskania dla wierzyciela sądowego tytułu egzekucyjnego.

W ramach tego procesu Kancelaria oferuje:

 • weryfikację dokumentów
 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania sądowego i komorniczego
 • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

W przypadku braku odzyskania należności w trakcie postępowania sądowego windykacja długu zostaje przekazana do współpracujących z nami kancelarii komorniczych, które to zajmują się egzekucją zasądzonej wierzytelności. Należy przy tym pamiętać, że odzyskiwanie należności w tej postaci dokonuje się najczęściej środkami przymusu. Oznacza to, że komornik poprzez egzekucję pozyskuje środki niezbędne do spłaty długu dla wierzyciela. Odbywa się to głównie poprzez zajęcie majątku dłużnika, w celu zaspokojenia w pełni przysługującego mu roszczenia.

© 2021 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 00-754. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.

Winkor sp. z o.o. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.

logo PFR