Windykacja w branży fitness

Według danych European Health & Fitness Market 2016 opracowanych przez Deloitte wynika, że w Polsce obecnie korzysta z klubów fitness 2,77 ml osób, co stanowi 7,3% całej populacji.

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby osób, korzystających z usług obiektów fitness, jak również to, że korzystanie z usług tych odbywa się w przeważającej mierze w ramach umów na czas określony lub nieokreślony, branża ta stanowi istotny udział w rynku odzyskiwania należności w Polsce.

Obecnie prowadzimy windykację zaległości dla ponad 150 obiektów fitness w całej Polsce.

Windykacja przy zachowaniu jak najlepszych relacji jest naszym priorytetem.

SAM ZDECYDUJ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ OFERTA KORZYSTAJĄC Z SZEROKIEGO WACHLARZA MOŻLIWOŚCI:

  • okres przeterminowania płatności przekazywanych do Windykacji,
  • długość obsługi sprawy dłużnika na etapie polubownym,
  • rodzaj przekazywanych umów (aktywne, zakończone),
  • spłata zadłużenia online,
  • obsługa administracyjna umów członkowskich,
  • obsługa procesu reklamacji dłużników,
  • obsługa sprawy na etapie sądowym i egzekucyjnym.

© 2021 Winkor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin

Wykonanie: Inspect ™

Winkor sp z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Gagarina 26 lok. U6A, 02-670. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542154, REGON 360882343, NIP 5213690126.